📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

Pięćdziesiątnica – Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.

Pięćdziesiątnica – Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.

Dzień Świętej Trójcy, Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów – są to inne nazwy święta, należącego do grona 12 Wielkich Świąt, które ustanowione zostało na pamiątkę zesłania Daru Ducha Świętego na Apostołów w dniu żydowskiej Pięćdziesiątnicy. Jest ono obchodzone w 8. niedzielę po Święcie Paschy.

W czasach żydowskich Pięćdziesiątnica była jednym z trzech największych świąt(obok Paschy oraz Święta Stawiania Namiotów). Obchodzono ją w 50. dzień od pierwszego dnia Paschy, kończono bowiem wtedy żniwa i przynoszono Bogu ofiary z płodów ziemi. Często kojarzono ją również z otrzymaniem przez Mojżesza Zakonu Mojżeszowego w 50. dzień po wyjściu z Egiptu.

W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać o wydarzeniach, które towarzyszyły zesłaniu Daru Św. Ducha na apostołów: nagły szum napełniający cały dom, „języki” z ognia spoczywające na głowach apostołów, mówienie w obcych językach.

Właśnie to ostatnie wydarzenie – znajomość języków obcych – pozwoliło apostołom głosić naukę Zbawiciela całemu światu. Od tego momentu miały miejsce liczne wystąpienia oraz cudy dokonywane przez uczniów Chrystusa, kierowanych Duchem Świętym.

Tego dnia została nam objawiona tajemnica Świętej, Jednoistotnej i Nierozdzielnej Trójcy. Cerkiew dziękuje: Bogu Ojcu – za posłanie Pocieszyciela; Chrystusowi – za uproszenie zesłanie Ducha; Duchowi Świętemu – za zstąpienie na apostołów, przekazując im dary umożliwiające głoszenie nauki Chrystusowej.

Wystrój wewnętrzny świątyń również się zmienia – upiększane są zielenią oraz kwiatami. W taki sam sposób wystrojone było pomieszczenie, w którym na apostołów zstąpił Duch Święty. Zieleń bowiem jest znakiem wiosny, odrodzenia a także symbolem łaski, o którą Cerkiew prosi przez cały czas.

W wigilię święta odprawiane jest Całonocne czuwanie z poświęceniem chlebów, oleju i wina(Wsienocznoje bdienije z litiją), stichiry opisują wydarzenie zesłania Ducha, jak również duchową przemianę apostołów oraz ich gotowość do wykonania powierzonych im zadań. Stwierdza się również, że wydarzenie to uwieńczyło Boży plan zbawienia ludzkości.

Troparion święta:

„Błagosłowien jesi Christie, Boże nasz, iże priemudry łowcy jawlej, nisposław im Ducha Swiataho i tiemi ułowlej wsielennuju, czełowiekolubcze Sława Tiebie”
(Błogosławiony jesteś Chryste, Boże nasz, któryś objawił mądrych rybaków, zsyłając im Ducha Świętego i przez Niego pomagając nawrócić cały świat. Chwała Tobie, miłujący ludzi)

zwraca uwagę na działanie Ducha Świętego na apostołów. W trakcie Św. Liturgii zamiast Dostojno jest’ śpiewa się zadostojnik ku czci Matki Bożej. Po raz pierwszy od Wielkanocy w trakcie nabożeństwa można usłyszeć hymn Cariu Niebiesnyj oraz Widiechom swiet istinnyj, prijachom Ducha niebiesnaho.

Święto Pięćdziesiątnicy ma 6 dni poświątecznych, podczas których w środy i piątki nie obowiązuje zwyczajowy post.

Dzień Zesłania Św. Ducha na Apostołów jest szczególnym dniem z jeszcze jednego powodu – takie wezwanie nosi Parafia Prawosławna w Lubinie. Z tej okazji Rada Parafialna wraz z Proboszczem parafii zapraszają na uroczystą Św. Liturgię w dniu Święta(tj. 24.06.2024) o godzinie 10, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Tego samego dnia świąteczne uroczystości również odbędą się na Krynoczce w Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski.

Więcej informacji na stronach internetowych parafii:
lubin.cerkiew.pl
parafiadubiny.pl

Na podstawie:
„O nabożeństwie prawosławnym”, o. Konstanty Bondaruk, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020

 

Mateusz Pawłowski

Pasjonat fotografii oraz matematyki. Uczeń II LO z DNJB w Hajnówce