📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

Piękno Prawosławnej poezji

Piękno Prawosławnej poezji

Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej „Poezja Źródeł” – bo tak brzmi jego pełna nazwa – jest ważnym wydarzeniem w kalendarium prawosławnej społeczności Hajnówki oraz okolicznych miejscowości.

Historia Konkursu

Organizowany jest on od 2005 roku przez ks. prot. Andrzeja Busłowskiego, oraz Matuszkę dr Lillę Busłowską, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Od roku 2005 od dnia dzisiejszego, miało miejsce 18 edycji konkursu, podczas którego swoje umiejętności recytatorskie prezentowało ponad 2300 uczniów! Jest to fascynujący wynik.

Pierwsze 11 edycji Konkursu miało charakter „lokalny”, tzn. do recytacji przystępowali głównie uczniowie lokalnych szkół na terenie Powiatu Hajnowskiego oraz innych, przyległych do niego powiatów.

W roku 2016 odbyła się 1-sza międzynarodowa edycja Konkursu, podczas której utwory prezentowali nie tylko uczniowie z Polski, ale także z Białorusi.

W kolejnych latach, aż do roku 2021, miały miejsce kolejne 4 międzynarodowe edycje Konkursu, podczas których od uczniów z Polski i Białorusi dołączyli także uczniowie z Ukrainy.

Tegoroczna edycja

Tegoroczna, osiemnasta, edycja odbyła się 16 listopada w Hajnowskim Domu Kultury. Brali w niej udział uczniowie z powiatu Hajnowskiego oraz innych, przyległych od niego powiatów.

Przesłuchania konkursowe odbywały się w 5 kategoriach:

  • przedszkola
  • szkoła podstawowa, kl. I-III
  • szkoła podstawowa, kl. IV-VI
  • szkoła podstawowa, kl. VII-VIII
  • szkoły specjalne

Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymali nagrody, które zostaną im przekazane na lekcjach religii.

Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej oprócz promowania Prawosławnej poezji wśród dzieci i młodzieży, ukazuje również jej piękno oraz daje możliwość zaprezentowania własnej interpretacji wybranego utworu.
Warto również wspomnieć o tym, że wiersze recytowane są obowiązkowo w języku polskim oraz języku mniejszości, co stwarza warunki do promowania go wśród młodych ludzi.

Ponownie nieoceniona okazała się pomoc prawosławnej młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, dzięki której konkurs przebiegał sprawnie oraz nie było problemów z organizacją zakulisową.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć to przedsięwzięcie oraz mają nadzieję, że spotkają się ponownie za rok!

Mateusz Pawłowski

Pasjonat fotografii oraz matematyki. Uczeń II LO z DNJB w Hajnówce