📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

Retransmisja Świętej Boskiej Liturgii z drugiego dnia Święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów

Retransmisja Świętej Boskiej Liturgii z drugiego dnia Święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów

Retransmisja Świętej Boskiej Liturgii z drugiego dnia Święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów z Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.
Dzień Świętego Ducha, 5 czerwca 2023r. – Pięćdziesiątnica.

Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Śpiewał chór parafialny pod dyrygenturą pani Anny Andrianow.

W uroczystości świątecznej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, KGHM Polska Miedź S.A a także Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Obejrzyj całość na Youtube ►

W dniu 5 czerwca 2023r. społeczność wiernych Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubnie obchodziła swoje święto parafialne, któremu w Świętej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa, dostojnych gości oraz wiernych prawosławnej Cerkwi. U progu świątyni tradycyjnie w łemkowskich strojach ludowych Ekscelencję przywitały dzieci lubińskiej parafii wraz z Zarządem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.  Następnie chlebem i solą, słowo powitania i podziękowania za przybycie na tegoroczne święto skierował do Władyki starosta lubińskiej parafii Pan Bazyli Dziadyk, po czym głos zabrał proboszcz lubińskiej parafii, ks. prot. Bogdan Repeła, dziękując Hierarsze za przybycie i prosząc o arcypasterskie błogosławieństwo dla całej prawosławnej wspólnoty lubińskich wiernych i przewodniczeniu w Świętej Boskiej Liturgii tegorocznego święta parafialnego.   Duchowny zwrócił się z prośbą do Władyki także o szczególną modlitwę za wszystkich tych, którzy odeszli do wieczności i byli od początku budowniczymi lubińskiej parafii, a także za inicjatorów życia parafialnego, duchowieństwo, i wiernych, którzy na przestrzeni 74 lat istnienia parafii organizowali w Lubinie życie duchowe Cerkwi.  Na tegorocznej uroczystościach święta parafialnego nie zabrakło licznie przybyłych wiernych z Lubina i okolicznych parafii. Swoją obecnością zaszczycili także zaproszeni goście: Prezes Zarządu Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, Pan Piotr Milczanowski, Pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Pan Pawła Wechta, Dyrektor Huty Miedzi Legnica – Pan Michał Świderski, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów – Pan Tomasz Kulczyński, Pan Wicestarosta Powiatu Lubińskiego Władysław Siwak, Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego Pani Jadwiga Musiał, Radny Miasta Lubina, Pan Tomasz Górzyński, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Ne 3 w Lubinie, Pani Elżbieta Giżewska. Homilię świąteczną wygłosił do zgromadzonych ks. dziekan Lubomir Worhacz, podkreślając istotę i znaczenie uczestnictwa w naszym życiu Łaski Ducha Świętego, Kaznodzieja przybliżył istotę zbawienia człowieka w uczestnictwie życia duchowego Cerkwi, często nie pojmowanego w sposób zwyczajny przez człowieka, a także wielkiej i nieograniczonej miłości i Opatrzności Boga względem człowieka tym którzy trwają w wierności Cerkwi i Tradycji Świętej. Podczas tegorocznego święta Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej nagrodził palicą, szatą liturgiczną symbolizującą miecz duchowy (Słowo Boże), trzech duchownych, ks. prot. Marcina Prokopiuka, ks. prot. Jarosława Szmajdę, i ks. prot. Mariusza Kiślaka. Wśród nagrodzonych znaleźli się także lubińscy parafianie, którzy za działalność dla dobra Cerkwi zostali odznaczeni Orderami Świętych Równych Apostołom Marii Magdaleny III Stopnia pani Anna Dębska i Pan Michał Hajtko. Po nabożeństwie, tradycyjnie rozpoczęto dziękczynienie poprzez udział w świątecznej procesji. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy. W słowach skierowanych do wiernych Władyka podkreślił istotę i sposób działania Łaski Ducha Świętego wyrażając naukę Cerkwi o pneumatologii, zbawczego pośrednictwa i obecności działania Ducha Świętego w życiu duchowym człowieka.  Hierarcha podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę, radzie parafialnej i całej wspólnocie lubińskiej Cerkwi, proboszczowi ks. prot. Bogdanem Repeła i matuszce Agnieszką Repeła, a także młodzieży BMP w Lubinie za pracę w parafii i przygotowanie święta. Wyraził wdzięczność chórowi cerkiewnemu za piękną oprawę śpiewu liturgicznego pod dyrygenturą pani Anny Andrianow. Następnie słowa wdzięczności do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego skierował proboszcz parafii dziękując Władyce za przybycie na tegoroczne święto, ciepłe słowo i duchowe przewodnictwo, modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo. Podziękował także wszystkim zgormadzonym, przybyłym gościom, duchowieństwu, chórowi parafialnemu, Radzie parafialnej, dzieciom i młodzieży prawosławnej za udział w święcie, zapraszając jednocześnie na wspólną świąteczną agapę i na kolejne parafialne święto w Lubinie. Na koniec spośród zaproszonych gości głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Pan Tomasz Kulczyński, który wyraził wdzięczność proboszczowi, ks. prot. Bogdanowi Repeła za działalność na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Chocianów, wręczając duchownemu akt nadania przez Radę Miejską w Chocianowie tytułu, Zasłużony dla Miasta i Gminy Chocianów. Zwieńczeniem świątecznych chwil była wspólna radosna agapa przy lubińskiej świątyni.

Michał Repeła

redakcja