📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

Święto Braci Górniczej w Lubinie.

Święto Braci Górniczej w Lubinie.

 

Święto Braci Górniczej w Lubinie.

Każdego roku czwartego grudnia prawosławna cerkiew obchodzi jedno z dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego, Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Marii Panny, ale jest to także dzień, który wpisuje się w sposób szczególny w tradycji naszego regionu i ludzi na co dzień pracujących w Kopalni KGHM Polska Miedź S. A, święto Braci Górniczej – Barbórka.  Z tej okazji, tego dnia, świąteczne uroczystości mają charakter podwójnie szczególny i wyjątkowy. W tym roku, wierni naszej Cerkwi na czele z Bracią Górniczą zebrali się w lubińskiej świątyni na świętej Boskiej Liturgii, aby wznieść modlitwy do Przenajświętszej Bogarodzicy i patronki Stanu Górniczego Świętej Barbary z prośbą o opiekę i błogosławieństwo w trudach codziennej pracy. Delegacja Górników w osobach pan Marian Szkurat, Paweł Andrejczyn i Ireneusz Szpytko, przekazała na ręce ks. prot. Bogdana Repełę, Prawosławnego Kapelana Górników Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej lampę górniczą z prośbą o modlitwę i błogosławieństwo za Stan Górniczy, duchową opiekę na wszystkimi górnikami i ich rodzinami. Ks. Bogdan Repeła przywitał serdecznie wszystkich zebranych, wyraził uznanie i szacunek dla Braci Górniczej za trud, ciężką, odpowiedzialną i nierzadko ryzykowną pracę. Życzył, aby światło Bożej Opatrzności towarzyszyło Górnikom w codziennej pracy, aby swoje myśli i modlitwy kierowali każdego dnia do Przenajświętszej Bogarodzicy i Świętej Barbary z prośbą o niebiańską opiekę. Zapewnił także o nieustającej modlitwie w lubińskiej Cerkwi za Brać Górniczą. Życzył szczęśliwej i bezpiecznej pracy, szczególnie pod ziemią, tylu wyjazdów, ile zjazdów, zdrowia i Błogosławieństwa Bożego Górnikom i ich Rodzinom, oraz wszystkiego najlepszego z okazji święta Wprowadzenia do Świątyni Najświętszej Marii Panny wszystkim wiernym Kościoła Prawosławnego.

Po świątecznym nabożeństwie wierni naszej parafii wraz z Bracią Górniczą uczestniczyli w agapie przygotowanej w sali domu parafialnego. Podczas obiadu wysłuchano tegorocznej audycji przygotowanej z okazji Dzień Górnika przez Redakcję Prawosławnego Internetowego Radia Głos Wiary Online. Spotkaniu towarzyszył świąteczny nastrój, był czas rozmowy, refleksje i pozdrowienia.

Autor: Michał Repeła.

 

 

Michal