📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

Święto Barbórki Dolnośląskiej Prawosławnej Braci Górniczej.

Święto Barbórki Dolnośląskiej Prawosławnej Braci Górniczej.

Święto Prawosławnej Braci Górniczej – Barbórka 2023r.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego Główny Komitet Organizacyjny Prawosławnej Braci Górniczej w Lubinie ma zaszczyt zaprosić Prawosławną Brać Górniczą na centralne uroczystości Święta Barbórki 2023r. do Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie. Uroczystości w intencji Braci Górniczej i ich Rodzin rozpoczną się 4 grudnia 2023r. o godz. 8:30 nabożeństwem Świętej Boskiej Liturgii, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Pierwsze odkrycie rudy miedzi w marcu 1957r. w regionie Lubina spowodowało napływ ludności do pracy w Zakładach Górniczych KGHM, w tym także wielu prawosławnych wiernych wysiedlonych na ziemie zachodnie w 1947r. mieszkańców regionu Dolnego Śląska, którzy rozpoczęli wówczas swoją działalność w kopalni na różnych szczeblach powierzonych stanowisk. Od tego momentu dla wielu prawosławnych rodzin 4 grudnia stał się dniem szczególnie wyjątkowym. W liturgicznym wymiarze pozostawał on zawsze dla górników dniem jednego z dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego Święta Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogarodzicy, a z drugiej strony od tego momentu wpisywał się w harmonogram Święta Braci Górniczej, powszechnie nazywanym Barbórką. Tradycyjnie, każdego roku Brać Górnicza aktywnie bierze udział w uroczystościach świątecznych zanosząc modlitwy do swojej Niebiańskiej Patronki Świętej Barbary z podziękowaniem za wstawiennictwo i opiekę w trudach codziennej, nierzadko niebezpiecznej pracy. Warto wspomnieć, że spośród wielu zawodów to właśnie Górnicy bezpośrednio stykają się z żywiołami natury, cechuje ich odwaga i poświęcenie, ale nade wszystko wiara, bo tylko ona pozwala zrozumieć z czym muszą się zmierzyć każdego dnia w swoim zawodzie. Nie przypadkowym jest również górnicze przywitanie w kopalni: „Szczęść Boże”, bo słowa te są nie tylko przywitaniem, ale również modlitwą i prośbą do Stwórcy o bezpieczną pracę i szczęśliwy powrót do własnych domów i rodzin. Wśród najczęstszych życzeń kierowanych do Braci Górniczej są życzenia tylu wyjazdów, co zjazdów, a ponad to nieustanne wstawiennictwo Świętej Barbary Patronki Stanu Górniczego.

Zapraszamy Brać Górniczą z rodzinami oraz wiernych na Święto Braci Górniczej – Barbórkę 2023. Uroczystości barbórkowe rozpoczną się wspólną modlitwą, Świętej Boskiej Liturgii, w poniedziałek 4 grudnia 2023r. o godz. 8:30. w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.

Szczęść Boże Braci Górniczej, Niech żyje nam Górniczy Stan!  

Główny Komitet Organizacyjny Prawosławnej Braci Górniczej w Lubinie.

o.Bogdan