📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

XLI zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

XLI zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

XLI zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Z Błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 2 grudnia w Szczecinie odbyło się XLI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Na to wydarzenie licznie przybyli przedstawiciele bractw diecezjalnych, parafialnych oraz lokalne społeczności prawosławnej młodzieży wraz ze swoimi opiekunami duchowymi.

Ze względu na dużą odległość, jaką musieli pokonać niektórzy uczestnicy, większość z nich przybyła do Szczecina już w piątkowy wieczór.

Oficjalna część Zjazdu rozpoczęła się następnego dnia od porannej, sobotniej Świętej Boskiej Liturgii odprawionej w Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Szczecinie. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa. Przy wejściu do świątyni hierarchę powitali przedstawiciele młodzieży, na czele z przewodniczącą BMP w Polsce, Gabrielą Nowaszewską, a także starosta Cerkwi kontrkatedralnej, młodzież i dzieci szczecińskiej parafii, oraz ks. Paweł Szwed, opiekun duchowy Zarządu Centralnego.

Liturgię uświetnił śpiew profesjonalnego chóru cerkiewnego ze szczecińskiej parafii oraz chóru dziecięcego. Po zakończeniu Liturgii Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy zabrał głos, odczytując list Jego Eminencji metropolity Sawy do młodzieży. W liście hierarcha wyraził smutek z powodu nieobecności w tym ważnym dla zebranej młodzieży dniu. Przekazując pozdrowienia od Metropolity, Władyka Jerzy podkreślił istotę bycia prawosławnym chrześcijaninem, konieczność pozostawania blisko Cerkwi oraz ostrzegł zebranych, jak pozostać prawdziwie wiernym Bogu w codziennych pokusach dzisiejszego świata. W dalszej części wydarzenia goście udali się do gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie, gdzie oficjalnie odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia.

Po słowach powitalnych przewodniczącej BMP w Polsce oraz wprowadzeniu gospodarza wydarzenia, Jego Ekscelencji arcybiskupa Jerzego, rozpoczęła się właściwa część posiedzenia.

Ponieważ Walne Zgromadzenie stanowi najwyższą formę władzy w Bractwie Młodzieży Prawosławnej w Polsce, wzięto pod uwagę na nim najistotniejsze tematy dotyczące funkcjonowania i zakresu działalności Bractwa. W trakcie posiedzenia przedstawiono sprawozdania z minionego roku działalności Zarządu Centralnego oraz rozpoczęto dyskusję nad zmianami w nowo uchwalonym przez Święty Sobór Biskupów Statucie BMP w Polsce. W tymże czasie przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Centralnego oraz komisji rewizyjnej, na które Nikola Kozieja oraz Monika Andrzejuk objęli wakujące stanowiska.

Kilka godzin obrad zakończyła wspólna modlitwa podczas nabożeństwa całonocnego czuwania w szczecińskiej Cerkwi.

o.Bogdan