📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

IV Niedziela Wielkiego Postu – Św. Jana Klimaka

IV Niedziela Wielkiego Postu – Św. Jana Klimaka

IV Niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest św. Janowi Klimakowi (Lastwicznikowi). Był to pobożny mnich, prowadzący pustelniczy tryb życia przez 40 lat, na przełomie V i VI wieku.  Zasłynął licznymi cnotami i mądrością. Został wybrany na przełożonego monasteru na Synaju. Na kilka lat przed śmiercią przekazał kierowanie klasztorem jednemu z braci i powrócił do swojej pustelni.

Jego najsłynniejszym dziełem jest “Drabina do Raju”. Utwór został napisany pod wpływem wizji drabiny ze snu patriarchy Jakuba i był przeznaczony dla mnichów jako pomoc w osiągnięciu duchowej doskonałości, do której trzeba się wspinać, niczym po szczeblach drabiny. Na podstawie doświadczeń świątobliwych mnichów i własnego, przedstawił trzydzieści trzy stopnie duchowego udoskonalenia człowieka. Drabina cieszyła się wielkim powodzeniem wśród duchownych i świeckich czytelników VI i następnych stuleci, o czym świadczy duża liczba zachowanych rękopisów, często ozdobionych miniaturami. Utwór zapoczątkował synajską tradycję ascetyczną, kładącą nacisk na trzeźwość umysłu, ciszę (hezychia) i modlitwę Jezusową.

Święty Jan Klimak zmarł w 563 roku w wieku osiemdziesięciu lat. Za pośrednictwem przykładu św. Jana Cerkiew uczy i zapewnia, że wytrwała modlitwa i post zdolne są podźwignąć człowieka z największego upadku. Wspomnienie Świętego w drugiej połowie Postu jest wyraźnie pomyślane jako zachęta i inspiracja dla wiernych podczas ich duchowego wielkopostnego wysiłku.

autor: Gabriela Stocka
fot. M.Pawłowski

redakcja