📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.

Pisząc o prawosławnej młodzieży w Lubinie, z pewnością możemy stwierdzić, że nie jest nas mało, chociażby biorąc pod uwagę fakt jej liczebności podczas zajęć nauczania religii prawosławnej. Uczestniczymy w życiu liturgicznym Cerkwi, uczęszczamy na zajęcia katechetyczne, niektórzy z nas biorą także udział w zajęciach nauczania języka łemkowskiego i cerkiewnego chóru dziecięcego. Nasi chłopcy przysługują w Ołtarzu podczas nabożeństw. Od wielu lat przy lubińskiej parafii

redakcja

Dodaj komentarz