📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

Redaktorzy Głosu Wiary Online z tytułami laureatów i finalistów.

Redaktorzy Głosu Wiary Online z tytułami laureatów i finalistów.

W dniach 9-10.03.2023r. w Białostockim Centrum Kultury Prawosławnej odbyły się eliminacje na szczeblu centralnym Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

Wśród ponad 30 uczestników znaleźli się także nasi redaktorzy: Michał Repeła, Natalia Szpytko i Mateusz Pawłowski.

Eliminacje centralne były ostatnim etapem olimpiady. Składały się z części pisemnej i ustnej. Głównym tematem tegorocznej edycji był „Współczesny Monastycyzm Prawosławny w Polsce”. Uczestnicy mieli przed sobą 60 pytań dotyczących monastycyzmu prawosławnego w Polsce, które przygotował Ihumen Pantelejmon z Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu, obecnie wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 

Część ustna odbyła się tuż po etapie pisemnym. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na trzy wylosowane przez siebie pytania przed jedną z dwóch komisji.
W skład pierwszej z nich wchodzili: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski; Ks. prot. dr Andrzej Kuźma oraz ihumen Pantelejmon.
Druga komisja w składzie: Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB; siostra Daria z Monasteru w Zwierkach oraz Ks. Piotr Makal.

Po zakończeniu tej części olimpiady oraz podliczeniu wyników, nastało ich ogłoszenie, na którym byli obecni m.in. J.E. Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, J.E. Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski, przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowni i opiekunowie, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do olimpiady.

Pierwsze miejsce zajął Tomasz Wasiluk, uczeń VI LO w Białymstoku, pochodzący z Supraśla.
Na drugim miejscu znalazł się Gabriel Borecki, uczeń I LO w Białymstoku.
Trzecie miejsce zajęła Natalia Busłowska, uczennica XI LO w Białymstoku.

Tytuł laureata(ponad 70% punktów) uzyskało 13 osób, wśród nich znalazł się Michał Repeła, redaktor Głosu Wiary Online.
Finalistami(od 50 do 70% punktów) zostało 14 osób, w tym Natalia Szpytko oraz Mateusz Pawłowski, redaktorzy Głosu Wiary Online.

Cały zespół redakcyjny Głosu Wiary Online serdecznie gratuluje laureatom oraz finalistom zdobytych miejsc i życzy dalszych sukcesów w nauce!

 

 

 

Mateusz Pawłowski

Pasjonat fotografii oraz matematyki. Uczeń II LO z DNJB w Hajnówce