📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

Dzień Imienin Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego.

Dzień Imienin Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego.

Dzień niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławko-Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.

Święty Jerzy Chozewita, był mnichem. Żył w VIIw.  Jego pamięć cerkiew wspomina 21 stycznia. Pochodził z Cypru. Jeszcze będąc młodzieńcem stracił rodziców. Udał się wówczas w pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W Palestynie odwiedził miejsca związane z ziemskim życiem Chrystusa, po czym zdecydował się poświęcić Bogu. Jako nowicjusz zamieszkał w Monasterze Chozewickim, położonym na pustyni między Jerozolimą i Jerycho. Będąc mnichem Jerzy nieustannie doskonalił swe cnoty duchowe. Nawet dla starszych braci stał się prawdziwym wzorem życia zakonnego. Z czasem wybrano go przełożonym wspólnoty.

W tym szczególnym dniu, imienin życzymy Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Jerzemu Arcybiskupowi Wrocławskiemu i Szczecińskiemu, Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojska Polskiego Bożego Błogosławieństwa, wielu sił cielesnych i duchowych w trudach arcypasterskiego służenia Świętej Prawosławnej Cerkwi.  

Mnohaja i Błahaja Lita Władyko!

BMP w Lubinie.

 

o.Bogdan