📻 - Słuchaj nasze radio online ▶ 🔊

Świątecznie w Oleśnicy.

Świątecznie w Oleśnicy.

Świątecznie w Oleśnicy

W dniu 23.01.2022r. w niedzielę o godz. 18:00 odbył się w cerkwi prawosławnej w Oleśnicy uroczysty Koncert Kolęd i Hymnów Bożonarodzeniowych. Jest to bardzo ważne wydarzenie coroczne kulturalne, które już na stałe jest zapisane w kalendarzu imprez-wydarzeń kulturalnych Powiatu Oleśnickiego. Gospodarzem wieczoru kolęd zorganizowanego po raz 11-ty była tradycyjnie Parafia Prawosławna w Oleśnicy.

Przed koncertem uczestniczyłam w Świętej Liturgii w oleśnickiej cerkwi, w której to od 1994r. proboszczem jest Ojciec mitrat Jerzy Szczur. Podczas nabożeństwa pięknie śpiewał miejscowy parafialny chór pod dyrekcją pani Neonili Kuropki. Cerkiew Prawosławna w Oleśnicy pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy wchodzi w skład Dekanatu Wrocławskiego. Sam obiekt sakralny jest bardzo stary i bardzo ważnym i cenionym zabytkiem historycznym w Oleśnicy, bowiem pochodzi z XIV wieku. Pierwotnie składał się z dwóch odrębnych niewielkich kościołów usadowionych blisko siebie, które to w XVI wieku połączono ze sobą w jedna całość. Parafię prawosławną tworzą głównie dawni mieszkańcy i ich potomkowie z wysiedlonych ziem Chełmszczyzny i Łemkowszczyzny. Zostali Oni wysiedleni na zachodnie ziemie Rzeczypospolitej w wyniku Akcji Wisła w 1947 roku. Jak znamy z przekazów ustnych i pisemnych naszych dziadków i babć, życie po II wojnie światowej było bardzo trudne. Ale nasi przodkowie zawsze żyli ,,życiem cerkiewnym” i szczególnie dbali, aby Święta Cerkiew Prawosławna w ich życiu zajmowała wyjątkowe ważne miejsce. Tak też było w Oleśnicyi innych pobliskich miejscowościach, w których to nowych okolicznościach przyszło żyć ludności wiary prawosławnej. Nabożeństwa początkowo odbywały się w prywatnym mieszkaniu w Oleśnicy. Ale już w 1963r. erygowano parafię prawosławną oraz pozyskano świątynię, która to do dnia dzisiejszego jest użytkowana i w posiadaniu Parafii Prawosławnej.

W tegorocznym Koncercie i Hymnów Bożonarodzeniowych wystąpiły trzy chóry tj.

  1. Chór Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy – dyrygent Neonila Kurpoka.
  2. Chór Iunctus Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny i Matki Miłosierdzia – dyrygent Iwona Wróbel.
  3. Oleśnicki Chór Kameralny Appassionata – dyrygent Edyta Szostak-Kirzyc.

Słowo wstępne witając licznie zgromadzonych uczestników w oleśnickiej cerkwi wygłosił proboszcz parafii ks. Jerzy Szczur. Ojciec Jerzy w mowie powitalnej podkreślił, że coroczne koncerty kolęd począwszy od 2010 roku odbywające się w oleśnickiej cerkwi skupiają słuchaczy nie tylko miejscowych, ale też z bliższych i dalszych miejscowości. Uczestnicy koncertu to ludzie różnych wyznań i narodowości, których jednoczy kolęda o Nowonarodzonym Jezusie. Podczas 1,5 godzinnego koncertu mogliśmy usłyszeć kolędy wykonywane a cappella w różnych językach. Były to kolędy znane i mniej znane, które to często możemy usłyszeć w cerkwiach prawosławnych, kościołach rzymskokatolickich i w innych kościołach, a także w różnych mediach ogólnie dostępnych podczas okresu Bożonarodzeniowego. Było to wyjątkowe i nie powtarzalne wydarzenie muzyki sakralnej.  Na mnie w szczególny sposób wywarła wrażenie kolęda śpiewana w Języku gruzińskim przez trio – chórzystów z oleśnickiej parafii. Pod koniec koncertu wszystkich słuchaczy zadziwił fakt – zjednoczyli się wszyscy chórzyści w jeden chór, który to wykonał kilka ostatnich kolęd tego wieczoru. A tym zjednoczonym chórem kierowały po kolei panie dyrygentki ww. trzech chórów. Oczywiście nie zabrakło również śpiewu kolędy wykonanej przez wszystkich obecnych w cerkwi tego wieczoru. Na koniec pełniący obowiązki gospodarza wieczoru o. Jerzy Szczur miło i serdecznie podziękował chórom za wykonanie jakże pięknych i wzruszających kolęd, ludziom dobrej woli za pomoc przy organizacji koncertu i wszystkim obecnym za przybycie, jednocześnie zapraszając na ciepłą herbatę i poczęstunek zaraz po koncercie. Duchowny zaprosił wszystkich na kolejny koncert zaplanowany na kolejny rok. W sposób szczególny podziękował naszemu Internetowemu Prawosławnemu Radiu” Głos Wiary Online” za obecność i nagrywanie koncertu, a także zaprosił Radio” Głos Wiary” na przyszłoroczny Koncert Kolęd i Hymnów Bożonarodzeniowych w Oleśnicy.

Autor: Ksenia Kwoka

Ksenia Kwoka